این چند وقت هی سونو سونو گفتم با خودم فکر کردم بد نیست یکی دو تا خاطره بگم براتون همسری من و بهتر بشناسین!

1- اوایل عقدمون بود.گلاب به روتون هورمونها هجوم آوردن و ما پریدیم!منم دل درد داشتم در حد مرگ!میپیچیدم به خودم و این نمیدونست قضیه چیه.هی میرفت میومد میگفت پاشو بریم دکتر!منم میگفتم نمیخواد خوب میشه.اونم که انگار از اولش عاشق دکتره.و واسه هرچیزی میخواد از متخصصش کمک بگیره!هی من میگفتم نمیخواد هی اون اصراااااار.مامانم هم بیچاره نمیدونست این چقدر شوت تشریف داره فکر میکرد میدونه چی به چیه!هی میگفت الآن خوب میشه.اینم مثلا اوایلش بود میخواست حس مسئولیتش و بکنه تو چشممون.آخرش من حرصم در اومد گفتم بابا هر ماه من برم دکتر؟ول کن دیگه!الآن خوب میشم.دیدم این موند.گفت هر ماه واسه چی؟گفتم یا خدا!حالا من چی بگم؟چجوری توضیح این و بدم دیگه؟؟؟با کلی سرخ و سفید شدن و کلی بدبختی یه نموره شکافتم موضوع و!دیدم هاج و واج مونده.فکر میکرده دخترا این مشکل و ندارن و بعد عروسیه که زنا می پرن!فک کن!

2- بازم دوره عقدمون که بود من یه مدت دل دردای شدید میگرفتم.یه جوری که گریه امانم و میبرید.کلا من طاقت درد ندارم و اشکم جاری میشه.معمولا هم بعد از خوردن پیتزا اونجوری میشدم.فک کنم دلیلش قارچ بود ولی هرچی که بود علتش معلوم نشد و خود بخود خوب شد!

یه شب دوباره شدیید دل درد گرفتم و رفتیم بیمارستان .من و مامانم و ایشون رفتیم داخل مطب.دکتره داشت معاینه میکرد پرسید ازدواج کردین؟منظورش مطمئنا عقد کردن نبود که!بعد این برگشت خیلی هول گفت:بله!!!مامان من و میگی!خیلی جدی گفت نخیر آقای دکتر!!!فک کن چقدر مطمئن!!!حالا این هاج و واج داره من و نگاه میکنه!!!!

3- همون شبش دکتر سونو نوشت دیگه این دست و پاش و گم کرده بوووووووووود!میگفت حالا سونو واسه چی؟فک میکرد سونو رو فقط واسه زنای باردار مینویسن.هول برش داشته بود!

                                           ***

برای خدا:دردهایی که  روز 5 شنبه امانم رو برید کفاره گناهم کن.تو بزرگی و ما کمتر ازمورچه ایم در درگاه سلیمانی تو.ما ناسپاسیم درست ،ران ملخ را از ما دریغ نکن.

برای ذره 12 میلیمتری :عزیزم!کوچک حدودا 5 هفته ای و 2 روزه ام!دیدمت! ذره ای بودی تو اون سیاهی!بیضی شکل!مردد بودم.تردیدم کار خودش رو کرد.مطمئن باش خدا خیلی بیشتر ازمن دوستت خواهد داشت.اونجا جات امن تره.اگه حس کردی که خدا میخواد  ادبم کنه تو واسطه شو.نگذار!من هرگز لیاقتت رو نداشتم.تو فرشته کجا و من غرق تو این دنیای پست کجا...