34 روز از در آغوش گرفتنت،  بوییدنت و بوسیدنت میگذره،آآنقدر از بودنت سرمستم که هر بار میبینمت انگار بار اوله و هنوز باورم نمیشه تو هدیه بهشتی را خدا به من نالایق داده باشه.

هنوز خودم را دختر بی دست و پایی میبینم و انگار نمیتونم از پس نگهداری توی 3.5 کیلویی کوچولو بربیام.هربار گریه میکنی دست و پام و گم میکنم،با گریه هات بغض 'میکنم، با دل دردهات اشکم در میاد،با خنده های تو خوابت سرشار از عشق میشم،با نگاهات عرش و سیر میکنم...

  کوچولوی خوشگلم!دعا میکنم همه زندگیت پر از خوشبختی و خنده باشه،همیشه شاد باشی و از زندگیت راضی باشی.دعا میکن. اوندر انسان والایی باشی که خوبی و نیکی در برابرت شرمنده باشن.

  خدایا!لطفا نگهدار تمام فرشته های کوچک ما باش.آمین.