وای خدا.میدونین الآن دلم چی میخواد؟دوست دارم برم کنار بخاری یه لحاف سنگین بندازم روم که حسابی گرمم کنه،یه ١٠ تایی هم رمان توپ  که خوندنش احتیاج به فکر زیاد نداشته باشه و فقط عطش خوندنم و رفع کنه دم دستم باشه و بعد از خوندن چند صفحه برم زیر لحاف و ٣ ساعت بخوابم.نه کمتر نه بیشتر.

***کاش زودتر این روزها تموم بشه عید بیاد یه کم بخوابیم!!!

***راستی دوستان!هر وقت احساس کردین احتیاج به بارون هست و داره خشکسالی میشه بگین من دوتا فرش میشورم مطمئن باشین همین که پهنشون کنم سه روز بارون میاد!!!فعلا که سه روزش تضمینیه!!!