این قسمتی از مکالمات دختریه که بالای سرمن ایستاده و داره با موبایل حرف میزنه:

مهرنووووووووووش!تمریناتو حل کردی؟

....

الو الو مهرنوش!

....

همون تمرینای شبکه رو دیگه !

.....

نه بابا وقت نشد.البته یکم هم سخت بودااااااااا!

....

وای تو هم حل نکردی؟

....

من هنوز خیلی مونده تا برسم!

....

ببین مهسا حل کرده ها!ببین پیداش میکنی؟

....

اااااااا!نذار بده تو زنگ استراحت!!!ازش بگیریم حل کنیم وگرنه بدبخت میشیما!

...

بگیر ازش کپی بگیر خوب!

....

باشه دستت درد نکنه!میبینمت خدافظ!

دلهره  از لحنش میبارید.

همین کارا رو میکنن که آدم عطای ارشد و به لقاش میبخشه دیگه!

کدوم کار؟انتقال استرس ناشی از عدم حل تمرین!!!

برای بار هزارم خدارو شکر کردم که تموم شد و فعلا راحتیم.