با بسی تاخیر عیدتان مبارک.طاعات قبول حق.

مشهد رفتیم با همسری دوتایی.بد نبود.وسط اینهمه بدیو بدیو ی عروسی خودش یک موهبت بود.کلی به یادتون بودم.امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السو’:به نیت دوستان وبلاگی!!!دو رکعت نماز حاجت میخوانم به نیت دوستان وبلاگی!!!و بعدش خنده م میگرفت از این موجود دو پا که مجازا هم دل میبندد...