دیروز از خونه خودمون تا خونه مامانم پیاده رفتم.چتر تو دستم بود و خودم موش آب کشیده.اونقدر حال کردم که الآن فین فین بینیم تموم نمیشه.این کجا و اون تب دوست داشتنی مد نظر من کجا!!!!!!!!

تو راه هم این آهنگ مهستی و گوش میدادم و عیشم تکمیل بود!!!بعدشم آش رشته دست پخت مامان...

http://daliry.com/blog/persian/111-bia-benevisim-mahasti

خدایا این خوشی و از ما نگیییییییییییییییییر!!!آممین.

×××کرال خانومی عزیز!رمزت نمیرنه که!عوض کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟