یادداشتهای یک کودک قد بلند

اینجا خانه من است.اگر آمدید چراغ لازم نیست بیاورید.فروغ دیدگانتان کافی است برای روشنی اش و روشن ماندنش...

تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
10 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
11 پست
اسفند 89
9 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
3 پست