مشاور یا روانشناس؟

چرا من باید اینقدر ضعیف باشم که نتونم یه کلمه حرف بزنم؟موقع حرف زدن عین خر گریه کنم؟چرا من نمیتونم از حق خودم دفاع کنم بدون گریه؟قوی و محکم و ....اه اه اه

مامان میگه ژنتیکیه.خانواده مادری هم اینطورین.من اما به تربیت معتقدم.باید محکم بار میومدیم.باید...

الان چه باید کرد؟

/ 0 نظر / 64 بازدید